Expositie Muzikaal Eindhoven

Muziek raakt ons allen. In Eindhoven is er op muzikaal gebied veel te beleven. Dat willen we laten zien en horen in deze expositie Muzikaal Eindhoven.

In verband met de haalbaarheid beperken we ons in deze expositie tot koren, harmonieën en symfonieorkesten en daarbinnen tot amateurgezelschappen. Bij de voorbereiding werd ons duidelijk dat ‘Jeugd’ meer aandacht behoeft. Een oproep in het ED aan jeugdgezelschappen om zich aan te melden heeft geleid tot deelname van GitaarBend(e). Wel een mooie nieuwe vorm om jongeren bij dit soort uitvoeringen te betrekken!

Met de keuze van deze gezelschappen wordt meteen ook een beperking in de opzet van de expo duidelijk. Het betreft alleen gezelschappen onder (bege)leiding van een dirigent. Enkele belangrijke muziekgenres zoals Jazz, (Heavy) Metal, Folk en Pop(bandjes) zijn niet vertegenwoordigd.

Bijzondere aan deze expositie is dat niet alleen (de geschiedenis van) het muziekleven in Eindhoven zichtbaar wordt gemaakt met posters, voorwerpen, een expoboekje en een korte film, maar bezoekers ook de mogelijkheid wordt geboden om muziekopnames van alle deelnemende gezelschappen te zien én te horen. Via een QR-code naar deze site kan iedereen genieten van de rijkdom aan variatie: van klassieke kamerkoren tot Lampegats Gemengd mannenkoor, van kleine, speelse tot grote, imposante gezelschappen.

Bijzonder is ook dat onze expositie een plaats krijgt bij de viering van 30 jaar Muziekgebouw.

De expositie loopt tot 17 februari 2023.

Lezing
"Met de muziek mee"

zondag 20 november
13.00 uur

Bezoek

Gasfabriek 4
5613 CP Eindhoven
Open: maandag t/m vrijdag